author חייגו: 972-52-3515777+
מכירה
₪53,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 1200

וילה/בית

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪53,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

4 שנים ago

מכירה
₪50,000,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליהמ"ר: 280

וילה/בית

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪50,000,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליה

וילה/בית

4 שנים ago

מכירה
₪28,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 850

וילה/בית

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪28,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

4 שנים ago

מכירה
₪28,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 450

וילה/בית

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪28,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

4 שנים ago

מכירה
₪25,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 650

וילה/בית

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪25,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

4 שנים ago

מכירה
₪24,000,000

שכונה: רשפוןמ"ר: 200

נחלה

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪24,000,000

שכונה: רשפון

נחלה

4 שנים ago

מכירה
₪20,000,000

שכונה: הרצליה פיתוח נוף יםמ"ר: 323

וילה/בית

רונית בן-טוב

12 חודשים ago

₪20,000,000

שכונה: הרצליה פיתוח נוף ים

וילה/בית

12 חודשים ago

מכירה
₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 450

וילה/בית

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

4 שנים ago

מכירה
₪14,900,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 440

וילה/בית

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪14,900,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

4 שנים ago

מכירה
₪11,500,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 330

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪11,500,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

4 שנים ago

מכירה
₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 300

וילה/בית

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

4 שנים ago

מכירה Sold
₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוח נוף יםעיר: הרצליהמ"ר: 290

וילה/בית

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוח נוף יםעיר: הרצליה

וילה/בית

4 שנים ago

מכירה Sold
₪8,150,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 420

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

3 שנים ago

₪8,150,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

3 שנים ago

מכירה Sold
₪7,200,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 340

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

3 שנים ago

₪7,200,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

3 שנים ago

מכירה Sold
₪7,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 335

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

4 שנים ago

₪7,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

4 שנים ago