author חייגו: 972-52-3515777+

רונית בן-טוב

at הסנברג נכסים

יצירת קשר רונית בן-טוב

מכירה
₪4,250,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 165

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

10 חודשים ago

₪4,250,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

10 חודשים ago

מכירה
₪5,000,000

שכונה: הרצליה הירוקהעיר: הרצליהמ"ר: 220

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪5,000,000

שכונה: הרצליה הירוקהעיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

שנה 1 ago

מכירה Sold
₪6,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 266

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪6,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

שנה 1 ago

מכירה Sold
₪7,200,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 340

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪7,200,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

2 שנים ago

מכירה
₪8,150,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 420

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪8,150,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

2 שנים ago

מכירה Sold
₪5,300,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 160

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪5,300,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

2 שנים ago

מכירה Sold
₪7,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 335

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪7,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

2 שנים ago

מכירה
₪8,250,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 350

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪8,250,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 450

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪7,950,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 360

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪7,950,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

2 שנים ago

מכירה
₪4,900,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 250

דופלקס

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪4,900,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דופלקס

2 שנים ago

השכרה
₪48,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 650

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪48,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה Sold
₪5,950,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 275

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪5,950,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

2 שנים ago

מכירה Sold
₪1,900,000

שכונה: נוף יםעיר: הרצליהמ"ר: 44

דירה

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪1,900,000

שכונה: נוף יםעיר: הרצליה

דירה

2 שנים ago

השכרה
₪45,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 380

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪45,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪21,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 650

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪21,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 300

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪17,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 660

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪17,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪25,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 450

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪25,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

2 שנים ago

השכרה
₪50,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליהמ"ר: 280

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪50,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

השכרה
₪25,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 320

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪25,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪14,900,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 440

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪14,900,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

השכרה
₪68,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 600

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪68,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪13,900,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 380

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪13,900,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪8,500,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 300

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪8,500,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪2,400,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 35

דירת יוקרה

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪2,400,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

דירת יוקרה

2 שנים ago

מכירה
₪28,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 850

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪28,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪4,600,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 83

דירת יוקרה

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪4,600,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

דירת יוקרה

2 שנים ago

מכירה
₪24,000,000

שכונה: רשפוןמ"ר: 200

נחלה

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪24,000,000

שכונה: רשפון

נחלה

2 שנים ago

מכירה Sold
₪11,800,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 250

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪11,800,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪61,000,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליהמ"ר: 280

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪61,000,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה Sold
₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוח נוף יםעיר: הרצליהמ"ר: 290

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוח נוף יםעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪32,000,000

שכונה: הרצליה פיתוח נוף יםעיר: הרצליהמ"ר: 850

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪32,000,000

שכונה: הרצליה פיתוח נוף יםעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪53,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 1200

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪53,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 330

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

2 שנים ago

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

2 שנים ago