author חייגו: 972-52-3515777+
מכירה
₪6,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 266

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

11 חודשים ago

₪6,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

11 חודשים ago

מכירה Sold
₪7,200,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 340

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪7,200,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

שנה 1 ago

מכירה
₪8,150,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 420

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪8,150,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

שנה 1 ago

מכירה
₪8,250,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 350

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪8,250,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 450

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

השכרה
₪48,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 650

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪48,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

2 שנים ago

השכרה
₪45,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 380

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪45,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪21,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 650

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪21,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 300

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago