author חייגו: 972-52-3515777+
מכירה
₪4,250,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 165

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

6 חודשים ago

₪4,250,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

6 חודשים ago

מכירה
₪5,000,000

שכונה: הרצליה הירוקהעיר: הרצליהמ"ר: 220

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

11 חודשים ago

₪5,000,000

שכונה: הרצליה הירוקהעיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

11 חודשים ago

מכירה
₪6,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 266

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

11 חודשים ago

₪6,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

11 חודשים ago

מכירה Sold
₪7,200,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 340

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪7,200,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

שנה 1 ago

מכירה
₪8,150,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 420

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪8,150,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

שנה 1 ago

מכירה Sold
₪5,300,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 160

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪5,300,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

2 שנים ago

מכירה Sold
₪7,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 335

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪7,000,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

2 שנים ago

מכירה
₪8,250,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 350

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪8,250,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago

מכירה
₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 450

וילה/בית

רונית בן-טוב

2 שנים ago

₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

2 שנים ago