author חייגו: 972-52-3515777+
מכירה
₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 450

וילה/בית

רונית בן-טוב

6 חודשים ago

₪19,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

6 חודשים ago

מכירה
₪7,950,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליהמ"ר: 360

דו משפחתי/קוטג'

רונית בן-טוב

6 חודשים ago

₪7,950,000

שכונה: הרצליה ב'עיר: הרצליה

דו משפחתי/קוטג'

6 חודשים ago

השכרה
₪48,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 650

וילה/בית

רונית בן-טוב

6 חודשים ago

₪48,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

6 חודשים ago

השכרה
₪45,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 380

וילה/בית

רונית בן-טוב

9 חודשים ago

₪45,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

9 חודשים ago

מכירה
₪21,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 650

וילה/בית

רונית בן-טוב

9 חודשים ago

₪21,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

9 חודשים ago

מכירה
₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 300

וילה/בית

רונית בן-טוב

9 חודשים ago

₪10,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

9 חודשים ago

מכירה
₪17,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 660

וילה/בית

רונית בן-טוב

9 חודשים ago

₪17,000,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

9 חודשים ago

מכירה
₪25,000,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 450

וילה/בית

רונית בן-טוב

9 חודשים ago

₪25,000,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

9 חודשים ago

השכרה
₪50,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליהמ"ר: 280

וילה/בית

רונית בן-טוב

9 חודשים ago

₪50,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליה

וילה/בית

9 חודשים ago