author חייגו: 972-52-3515777+
השכרה
₪68,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 600

וילה/בית

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪68,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

שנה 1 ago

השכרה
₪50,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליהמ"ר: 280

וילה/בית

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪50,000

שכונה: ארסוףעיר: הרצליה

וילה/בית

שנה 1 ago

השכרה
₪48,000

שכונה: כפר שמריהומ"ר: 650

וילה/בית

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪48,000

שכונה: כפר שמריהו

וילה/בית

שנה 1 ago

השכרה
₪45,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 380

וילה/בית

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪45,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

שנה 1 ago

השכרה
₪25,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליהמ"ר: 320

וילה/בית

רונית בן-טוב

שנה 1 ago

₪25,000

שכונה: הרצליה פיתוחעיר: הרצליה

וילה/בית

שנה 1 ago